Werkgroep Maluku Geleen

 

 

Werkgroep Maluku Geleen 10 jaar!!

In 2007 is Werkgroep Maluku Geleen, na het 45-jarig jubileum van de Molukse wijken, ontstaan.

Een groep vrijwilligsters, die het belangrijk vinden om de Molukse cultuur, normen & waarden, geschiedenis te blijven overdragen en voort te zetten van generatie op generatie.

Plezier, humor, liefde, overdracht, saamhorigheid, respect zijn dan ook belangrijke elementen, die binnen de werkgroep en de activiteiten centraal staan.

Anno 2017 bestaat de werkgroep 10 jaar! Tevens bestaan de Molukse wijken in Geleen 55 jaar!

WMG wilt beiden niet zomaar voorbij laten gaan.

Stilstaan bij de geschiedenis, met een blik op het heden en de toekomst voor jong en oud.

Wegens omstandigheden, heeft WMG er dit jaar voor gekozen om een andere vorm te geven aan activiteiten in plaats van een Zomerkamp en Lindersfestijn.

De planning is, om in 2018 beiden weer voort te zetten, omdat dit de 10e keer zal zijn dat het jaarlijks Zomerkamp georganiseerd zal worden, mits er genoeg animo en vrijwilligers zijn.

De activiteiten, dit jaar, zullen verspreid plaatsvinden over het hele jaar, beginnend met

een Amuse-tocht ( Molukse koekjes proeven) op zondag 19 maart 2017. Meer info volgt.

Wat betreft de activiteiten 55 jaar Molukse Wijken in Geleen, zal WMG een bijdrage leveren, gedurende de jubileumweek.

U kunt zich al inschrijven voor de Amuse-tocht via onderstaand emailadres!!

Heeft u vragen en/of wilt u informatie, dan kunt u mailen naar

 werkgroep_maluku_geleen@live.nl

Werkgroep Maluku Geleen

Rosy Noija, Nelsey Maspaitella, Joelle Fransiscus, Nancy Verhaegen, Laetitia Solisa